KAMULAŞTIRMADA EMLAKÇILARIN ROLÜ

Kamulaştırmayı yapan idare bedel tespiti aşamasında emlakçıların bilgisine müracaat etmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Kamulaştırma; kamu yararı için uygulanan bir proje sürecinde kamunun taşınmaz malların tamamına ya da birazına yasada belirtildiği şekilde bedelini ödeyerek el konulması olarak anlatılabilir. Kamulaştırmanın yerine getirilebilmesi esnasında kamunun da emlak sahibinin de haksızlığa uğramaması genel prensiptir. Fakat emlak fiyatları reelde ve kamu kayıtlarında farklı olabilmektedir. Taşınmazın süre içerisinde değerlenmesi, fiyatının artması da başka bir sebeptir.

Kamulaştırma bedelinin tespiti kamulaştırma işleminin en önemli aşamasıdır. Kamulaştırmayı yapacak idare, Kamulaştırma Kanununun 11. maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlarından da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonu görevlendirir. Yukarıda belirtildiği üzere kamulaştırma yapılacak taşınmazın kıymeti takdir edilirken komisyon, taşınmazın bulunduğu civardaki emlakçılardan yararlanabilir. Emlakçılar da bu konuda doğru bilgiler verebilmek için donanımlı ve tecrübe sahibi olmalıdırlar. Görüldüğü üzere emlak sektörü sadece algılandığı gibi basit bir sektör değildir. Kamulaştırma gibi idareyi ilgilendiren bir konuda bile pay sahibi olabilmektedir. Bu yüzden emlak sektörüne gereken saygı gösterilmeli ve bu konu hakkında gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.