NEDEN KONUT FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR?

En çok merak edilen mevzulardan biri olması sebebiyle bu konuda açıklama yapmaya gerek duyulmaktadır. 2019 yılında büyük bir düşüşe geçen emlak piyasası halen aynı ivmede gitmeye devam ettiği gözlemlenmektedir. Durum arz talep ilişkisi ile anlatılabilir. Mevcut sıfır ve ikinci emlak konut stoklarının dolu olması, talebin az olması; piyasadaki paranın yön değiştirmiş olması sektördeki hareketi engelleyen faktörlerden olmuştur. Piyasadaki hareketi sağlayan sıcak para akışının ise ülkemizin yaşadığı gündemler nedeni ile kendini saklaması da neredeyse tüm sektörlere etki etmektedir.

Hükümetin emlak sektörünü canlandırmak üzere attığı adımlar bir nebze de etkili olsa da harici duyumlar canlanmanın önüne geçmektedir. Mesela dolar on lira olacak gibi asılsız ön görüler ya da ülke ekonomisine ket vurmaya çalışan davranışlar konutlara yatırım yapma önünde set olmuştur.

Piyasayı sadece ülke içindeki para hareketleri olarak düşünmek eksik olur; dış piyasalardaki hareketleri, ülkemizin ihracaat-ithalat ilişkisi, ülkemize giren döviz miktarı da önem arz etmektedir. Bulunduğumuz coğrafya gereği komşu ülkelerdeki gelişmeler de ülkemizin ekonomisini dolayısiyle emlak sektörünü etkilemektedir.

Bu tür etkilerden kurtulmak için esas yapılması gereken ise millet olarak aynı tahassüs içerisinde olmamız gerektiğidir. İçte ve dışta yaşanan gelişmeler her zaman olacaktır. Ülke olarak bu durumlardan en az zaiyatla çıkabilmek için ticareti durdurmadan devam ettirilmesi gerekmektedir.